Harmonogram treningów – grupa trenera Podlewskiego

poniedziałek – 16.45-18.15 (trawa)

środa – 16.45-18.15 (sztuczne)

czwartek – 17.15-18.45 (trawa)