PONIEDZIAŁEK WOLNE

W poniedziałek 11 listopada wolne od zajęć treningowych w Akademii.