akademia cracovia logo

OPŁATY ZA MIESIĄC LUTY

Szanowni Państwo,

W imieniu zarządu AMC prosimy o pilne uregulowanie składki członkowskiej za luty. Przypominamy, że miesięczne opłaty zgodnie z umową należy uiszczać do 5 dnia miesiąca, za każdy miesiąc z góry.