logo

ZMIANY STRUKTURALNE W SZKOLENIU AMC – PODZIAŁ NA GRUPY BIAŁE I CZERWONE

Akademia Mistrzów Cracovia informuje, że od początku marca zostaną wprowadzone zmiany strukturalne w grupach AMC. Zmiany te mają na celu optymalizację procesu szkoleniowego w poszczególnych rocznikach, zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju oraz do treningu wszystkim naszym zawodnikom. Grupy ćwiczeniowe będą mniejsze, a treści szkoleniowe dostosowane w bardzo precyzyjnym stopniu do charakterystyki danej grupy.

Aby sprostać wymaganiom jakie stawiają przed nami nowoczesne standardy szkolenia, planowany jest podział roczników na grupy białe i czerwone. Podział dotyczyć będzie roczników 2010, 2009, 2008, 2007 i 2006 – od kategorii żak starszy do kategorii młodzik starszy.

W grupach białych liczba zawodników będzie wynosiła od 8 do 15, w zależności od kategorii wiekowej. Grupy te swoje zajęcia będą mieć przy ul. Wielickiej 101 zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Grupy czerwone będą trenować tak jak dotychczas, trzy dni w tygodniu w każdym z wymienionych roczników. Zajęcia odbywać się będą na oddanym w tym roku boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ZSE nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49, a więc zaledwie 700 m od bazy treningowej na Wielickiej.

Wszystkie grupy Akademii Mistrzów Cracovia uczestniczyć będą w rozgrywkach i turniejach.

Podział na grupy zostanie dokonany przez radę trenerów i akceptowany przez koordynatora ds. sportowych na podstawie raportów ocen zawodników oraz comiesięcznych arkuszy oceny sporządzanych przez trenerów roczników począwszy od sierpnia.

Ostateczny kształt grup białych i czerwonych w każdym z ww. roczników zostanie podany 1 marca. Treningi po podziale grup na białe i czerwone wystartują dnia 4 marca.