Grafik Badań

Poniżej prezentujemy grafik badań dla poszczególnych roczników:
Grafik_badania

W przedstawionym grafiku podane są dni, godziny oraz liczba dzieci biorących udział w badaniu w danym dniu. Prosimy o zgłaszanie się do Trenerów swoich roczników oraz zapisywanie się na daty według powyższego grafiku.

Przypominamy że badania są obowiązkowe oraz są bardzo ważną częścią systemu szkolenia Akademii Mistrzów Cracovia. Koszt badania, oceny funkcjonalnej i doboru zestawu ćwiczeń korekcyjnych to jedynie 50 zł. Kwotę tą należy ze sobą przynieść na badanie.