Płatności

Przypominam iż do 5-tego każdego miesiąca należy wpłacać składkę na konto, a do 10-tego proszę o przesyłanie potwierdzeń wpłat na adres mailowy d.judka95@gmail.com

Przypominam także, że każdą nieobecność na treningu/sparingu należy zgłaszać bezpośrednio do Trenera.