POTWIERDZENIA WPŁAT ZA GRUDZIEŃ

SZANOWNI RODZICE

UPRZEJMIE PRZYPOMINAM,ŻE DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA OBOWIĄZKOWE JEST OPŁACANIE I DOSTARCZANIE DO MNIE (W FORMIE PAPIEROWEJ LUB ELEKTRONICZNEJ) POTWIERDZENIA WPŁATY OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ ZA DANY MIESIĄC.

ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ OTRZYMAŁEM NIESTETY TYLKO KILKA TAKICH POTWIERDZEŃ.PROSZĘ O POWAŻNE POTRAKTOWANIE SPRAWY,W PRZECIWNYM RAZIE PAŃSTWA DZIECKO NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONE DO TRENINGU.

TRENER KRZYSZTOF HAJDUK