balon

Balon – Wielicka !! Zapraszamy do odrabiania zajęć !!

Zapraszamy wszystkie Dzieci które mają do odrobienia zajęcia, przy ulicy Wielickiej 101.
Wzmożona ilość nieobecności była spowodowana niesprzyjającą aurą w ostatnich tygodniach.
Wtorek, Czwartek, Piątek – 17.30- 18.30