14908215_2137108889847135_6778873489352379765_n

Nowy system treningowy i płatności

Od nowego roku wchodzi nowy system treningowy z wydzielonymi grupami treningowymi i systemem punktacji za obecności, oraz sposób trenowania zawodników. Będzie to potrzebne przy ewentualnych decyzjach dotyczących rotacji zawodników pomiędzy grupami, oraz selekcji. Celem jest stworzenie dwóch równorzędnych mniejszych grup na danym poziomie zaawansowania, aby zmaksymalizować poziom treningu i rozwój poszczególnych graczy.

Po za tym, każdy Rodzic jest zobowiązany do przekazywania do 10 dnia,każdego miesiąca potwierdzenia dokonania płatności za dany miesiąc składkowy. Rodzice proszeni są także, o obowiązkowe przyniesienie potwierdzenia zapłaty za miesiąc grudzień na najbliższe zajęcia treningowe w piątek.

W przeciwnym razie dziecko nie zostanie dopuszczone do treningu.