Plan treningowy – wrzesień

Ze względu na nieobecność trenera Jakuba do końca września opiekę nad zawodnikami podczas treningów oraz turnieju w Olkuszu sprawował będzie trener Damian Taw.

Zaplanowane treningi odbywać się będą na obiektach przy ulicy Wielickiej o godzinie 18:30. Jeżeli coś ulegnie zmianie trener Damian lub koordynator Krzysztof Hajduk poinformuje wszystkich odpowiednio wcześniej.

Wszelkie pytania proszę kierować właśnie do nich.

Ze sportowym pozdrowieniem trener Jakub